1

Sơ đồ mạng lưới đo độ lún cần được chuyển lên bình đồ hoặc bản đồ có tỷ lệ từ:

 • A

  1:100 đến 1:1000

   

 • B

  1:100 đến 1:500

   

 • C

  1:200 đến 1:500

   

 • D

  1:500 đến 1:1000