1

Theo quy định của pháp luật xây dựng hiện hành, hợp đồng xây dựng không có hình thức nào dưới đây?

 • A

  Hợp đồng theo giá trọn gói

 • B

  Hợp đồng theo tỷ lệ %

 • C

  Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh

 • D

  Hợp đồng theo đơn giá cố định