1

Trong trường hợp thông thường, bán kính đường cong nằm tối thiểu của đường chính tuyến tương ứng với các cấp đường: cấp 1, cấp 2, cấp 3 của đường sắt khổ 1000 mm là bao nhiêu?

 • A

  1200 – 900 – 600 (m)

 • B

  1000 – 800 – 500 (m)

 • C

  800 – 600 – 400 (m)

 • D

  800 – 600 – 300 (m)