1

Trường hợp nào sức kháng uốn danh định của dầm thép liên hợp ấy bằng mô men dẻo Mp.

 • A

  Tiết diện dầm thép đáp ứng yêu cầu mặt cắt đặc chắc.

 • B

  Bản bụng đặc chắc, bản cánh chịu nén được giằng liên kết và kích thước dầm đảm bảo tỉ lệ Dp/D’ ≤1.

 • C

   Bản bụng đặc chắc và kích thước dầm đảm bảo tỉ lệ Dp/D’ ≤1.

 • D

  Bản bụng và bản cánh chịu nén đặc chắc, bản cánh chịu nén được giằng liên kết, kích thước dầm đảm bảo tỉ lệ Dp/D’ ≤1