1

Đo độ lún của nền móng các nhà và công trình được xây dựng trên nền đất lấp, đất có tính sụt lún cao, đất có tính bão hòa nước và trên nền đất bùn chịu nén

 • A

  Cấp I

   

 • B

  Cấp II

   

 • C

  Cấp III

   

 • D

  Ngoài phạm vi độ chính xác các cấp trên