1

Để đắp khối gia tải hạ lưu trong đập đất nhiều khối, có thể sử dụng loại vật liệu nào?

 • A

   

  Cát, đá sỏi, sạn, đá dăm, đá khai thác từ mỏ, đất đá đào thải từ các hố móng công trình.

   

 • B

  Bùn cát nạo vét từ đáy hồ, đáy sông.

   

 • C

  Cả a và b.

   

 • D

  Đất sét.