1

Đo độ lún của nền móng các nhà và công trình được xây dựng trên nền đất có tính biến dạng cao, các công trình được đo độ lún để xác định nguyên nhân hư hỏng phải chọn cấp độ đo lún nào?

 • A

  Cấp I

   

 • B

  Cấp II

   

 • C

  Cấp III

   

 • D

  Ngoài phạm vi độ chính xác các cấp trên