1

Cần phải thiết kế trạm bơm nước thải cho công trình khi:

 • A

  ưu lượng nước thải của công trình lớn.

 • B

  Công trình có xây dựng tầng hầm.

 • C

   Khi toàn bộ nước thải của công trình không thể tự chảy ra hệ thống thoát nước bên ngoài.

 • D

  Khi bên ngoài không thiết kế trạm bơm thoát nước.