1

Đo độ lún của nền móng các nhà và công trình được xây dựng trên nền đất cứng, các công trình quan trọng, các công trình có ý nghĩa đặc biệt phải chọn cấp độ đo lún nào“

 • A

  Cấp I

   

 • B

  Cấp II

   

 • C

  Cấp III

   

 • D

  Ngoài phạm vi độ chính xác các cấp trên