1

Quy định về Phương án khảo sát địa kỹ thuật đầy đủ phải gồm những nội dung nào:

 • A

  Thành phần, khối lượng; yêu cầu kỹ thuật cần thực hiện;

   

 • B

  Thành phần, khối lượng, tiến độ của công tác khảo sát cần thực hiện

   

 • C

  Giải pháp tổ chức thực hiện; tiến độ và giá thành dự kiến

   

 • D

  Phương án a và c