1

Hãy cho biết sơ đồ làm việc của lớp bê tông phun sau khi đã lắp neo trong kết cấu chống đỡ đường hang thi công theo phương pháp NATM.

 • A

  Vòng tròn chịu nén.

   

 • B

  Tấm kê bốn cạnh

   

 • C

  Tấm kê trên bốn góc.

   

 • D

  Tấm ngàm bốn cạnh