1

Theo quy định của pháp luật Xây dựng hiện hành, nhà thầu nào có trách nhiệm lập biện pháp an toàn cho người và thiết bị thi công công trình trên công trường xây dựng?

 • A

  Nhà thầu thiết kế

 • B

  Nhà thầu thi công xây dựng

 • C

  Chủ đầu tư

 • D

  Tư vấn giám sát thi công xây dựng