1

Sự khác nhau giữa bê tông phun khô và bê tông phun ướt?

 • A

  Tỉ lệ nước/xi măng khác nhau.

 • B

  Tỉ lệ hao hụt vữa do rơi rụng khi phun.

 • C

  Loại vữa khi ra khỏi đầu phun.

 • D

  Mức độ gây bụi giữa hai biện pháp.