1

Trong tiêu chuẩn thiết kế đường quy định độ dốc dọc lớn nhất tùy thuộc vào cấp hạng đường và điều kiện địa hình. Trường hợp đường cấp I đồng bằng thì độ dốc dọc lớn nhất là bao nhiêu?

 • A

  Độ dốc dọc lớn nhất 3%

 • B

  Độ dốc dọc lớn nhất 4%

 • C

  Độ dốc dọc lớn nhất 5%

 • D

  Độ dốc dọc lớn nhất 6%