1

Lắp đặt đồng hồ đo nước kiểu cánh quạt theo hướng:

 • A

  Đặt nằm ngang.

 • B

  Đặt xiên.

 • C

  Đặt thẳng đứng.

 • D

  Không quy định.