1

Khi khoan trong đất đá mềm yếu, dụng dung dịch sét có tác dụng gì:

 • A

  Làm cho khoan trơn và dễ khoan hơn

   

 • B

  Vận chuyển mùn khoan tốt hơn

   

 • C

  Tác dụng chống sập lở thành lỗ khoan

   

 • D

  Làm mát dụng cụ khoan tốt hơn