1

Khoảng cách giữa hai tim hầm đơn song song được xác định theo công thức:

Khoảng cách nhằm này đáp ứng yêu cầu gì?

 • A

  Đảm bảo khả năng chịu lực của khối đất nằm giữa hai hầm.

   

 • B

  Đảm bảo an toàn nổ mìn khi hai đường hầm cùng thi công.

   

 • C

  Đảm bảo khi khoan cắm neo các neo không giao cắt nhau.

   

 • D

  Đảm bảo không gian ngoài hai cửa hầm đủ rộng để bố trí vòng quay đầu xe