1

Tác dụng của neo dự ứng lực sử dụng trong xây dựng đường lầm.

 • A

  Tương tự như thanh neo là treo giữ khối lở rời nhưng sử dụng được thép cường độ cao.

 • B

  Tăng khả năng chống trượt cho khối lăng thể trượt

 • C

  Dễ thực hiện trong không gian có kích thước hạn chế.

 • D

  Sử dụng vật tư phổ biến dễ khai thác đó là cáp tao xoắn 7 sợi