1

Trong thiết kế đường việc phối hợp giữa các yếu tố tuyến nhằm mục đích gì

 • A

  Tạo tầm nhìn tốt, cung cấp thông tin cho người lái xe để kịp thời xử trí các tình huống

 • B

   Tạo tâm lý thoải mái cho người lái, ít mệt nhọc, năng suất cao.

 • C

  Tạo cho công trình phù hợp với cảnh quan, góp phần nâng cao vẻ đẹp khu vực đặt tuyến.

 • D

   Để đạt tất cả mục đích nêu trên