1

Trên đường ống đẩy của mỗi máy bơm cấp nước cần phải có:

 • A

   Van (khóa).

 • B

   Van một chiều.

 • C

  Đồng hồ đo áp.

 • D

  Cả 3 đáp án a, b, c.