1

Những công tác nào phải được giám sát chặt chẽ trong quá trình thi công xây dựng công trình?

 • A

   

  Chỉ những công tác quantrọng.

   

 • B

  Mọi công tác thi công xâydựng.

   

 • C

  Những công việc sau này bị che khuất do vật liệu khác lấpphủ.

   

 • D

  Những công tác ảnh hưởng đến việc thi công tiếptheo.