1

Trên đường sắt không khe nối thì ray có được co giãn hay không ?

 • A

  Không được

 • B

  Được co giãn ở khu vực điều chỉnh co giãn

 • C

   Được co giãn ở khu vực co giãn

 • D

  Cả hai đáp án b và đáp án c