1

Cấp công trình cấp I của trạm bơm nước thô, nước sạch hoặc tăng áp (bao gồm cả bể chứa nước nếu có) được quy định có công suất như thế nào?

 • A

   

  Lớn hơn hoặc bằng 30.000 m3/ngđ

   

 • B

  Lớn hơn hoặc bằng 40.000 m3/ngđ

   

 • C

  Lớn hơn hoặc bằng 50.000 m3/ngđ

   

 • D

  Lớn hơn hoặc bằng 60.000 m3/ngđ