1

Đối với hợp đồng EPC ngoài tiến độ thi công cho từng giai đoạn của tổng thầu, nhà thầu còn phải lập tiến độ thực hiện cho những công việc nào dưới đây?

 • A

  Tiến độ cho công việc thiết kế

 • B

  Tiến độ cho công việc cung cấp thiết bị và thi công xây dựng

 • C

  Tiến độ cho công việc thiết kế – mua sắm vật tư, thiết bị – thi công xây dựng công trình

 • D

  Tiến độ cho công việc thiết kế và thi công xây dựng