1

Neo đá (Rock bolt) khác neo đất (Ground anchor) ở điểm nào?

 • A

  Neo đá dùng để chống đỡ hang đào, neo đất dùng để gia cố chống vách.

 • B

  Neo đá có hiệu ứng tạo dầm và cài khóa còn neo đất thì không.

 • C

  Không có sự phân biệt dùng trong đá gọi là neo đá, dùng trong đất gọi là neo đất

 • D

  Neo đá bố trí vuông góc với bề mặt gia cố còn neo đất bố trí xiên góc với bề mặt