1

Trong tiêu chuẩn thiết kế yếu tố hình học của đường quy định trong trường hợp nào phải bố trí đường cong chuyển tiếp.

 • A

  Khi vận tốc thiết kế Vtk ≥ 30 km/h

 • B

  Khi vận tốc thiết kế Vtk ≥ 40 km/h

 • C

  Khi vận tốc thiết kế Vtk ≥ 60 km/h

 • D

  Khi vận tốc thiết kế Vtk ≥ 80 km/h