1

Ống đứng thông hơi cao hơn mái nhà:

 • A

  0,5 m.

 • B

  0,7 m.

 • C

  1,0 m.

 • D

  1,5 m.