1

Chiều rộng của khớp nối nhiệt lâu dài của đập bê tông trên nền đá được xác định trên cơ sở tính toán biến dạng của các đoạn đập kề nhau và có đặc điểm nào sau đây?

 • A

   

  Thay đổi theo khoảng cách ngang từ vị trí xét đến mặt thượng lưu đập.

   

 • B

  Thay đổi theo khoảng cách đứng từ vị trí xét đến mặt nền.

   

 • C

  Cả a và b.

   

 • D

  Không thay đổi trên toàn khớp nối.