1

Hợp đồng EPC là loại hợp đồng thực hiện những công việc gì?

 • A

  Thiết kế và thi công xây dựng

 • B

  Thiết kế và cung cấp vật tư, thiết bị

 • C

  Thiết kế, cung cấp vật tư, thiết bị và thi công xây dựng

 • D

  Lập dự án, thiết kế, cung cấp vật tư, thiết bị và thi công xây dựng