1

Trong tiêu chuẩn thiết kế yếu tố hình học của đường quy định mấy loại bán kính đường cong nằm tối thiểu? phương án nào đúng và đủ.

 • A

  Bán kính đường cong nằm tối thiểu giới hạn

 • B

  Bán kính đường đường cong tối thiểu giới hạn, tối thiểu thông thường

 • C

  Bán kính đường cong tối thiểu giới hạn, tối thiểu không siêu cao

 • D

  Bán kính tối thiểu giới hạn, tối thiểu thông thường và tối thiểu không siêu cao