1

Nên bố trí mốc chuẩn có khoảng cách đến công trình là:

 • A

  50-100m

 • B

  100-200m

 • C

  200-300m

 • D

  300-500m