1

Đối với các gói thầu thi công xây dựng sử dụng vốn đầu tư công, tiến độ thực hiện hợp đồng được điều chỉnh trong các trường hợp nào?

 • A

  Trong quá trình thực hiện hợp đồng xảy ra các trường hợp bất khả kháng

 • B

  Do bên giao thầu thay đổi thiết kế hoặc bàn giao mặt bằng không đúng với thỏa thuận trong hợp đồng

 • C

  Đáp án a và b đúng

 • D

  Các trường hợp trên đều không đúng