1

Chiều rộng một làn xe trong tiêu chuẩn thiết kế đường TCVN 4054 – 2005 có mấy loại kích thước? Phương án nào đúng và đủ?

 • A

  Có các chiều rộng 3,75 m, 3,5 mét, 3,0 m và 2,75 m.

 • B

  Có các chiều rộng 3,75 m, 3,5 mét và 3,0 m.

 • C

  Có các chiều rộng 3,75 m, 3,5 mét

 • D

  Chỉ có chiều rộng 3,5 m