1

Nối tiếp đập đất với bờ vai bằng đất cần được xử lý như thế nào?

 • A

   

  Bạt mái phần vai theo thiết kế

   

 • B

  Không đào dật cấp kiểu bậc thang

   

 • C

  Đào dật cấp kiểu bậc thang

   

 • D

  Bao gồm a và c.