1

Chiều cao của khổ giới hạn trong hầm đường sắt khổ đường tiêu chuẩn 1435mm đầu máy Diezel là bao nhiêu?

 • A

   5000mm

 • B

  5500mm

 • C

  6500mm

 • D

  6550mm