1

Tiêu chuẩn nước rửa mặt đường và quảng trường đã hoàn thiện trong khu dân cư và khu công nghiệp bằng cơ giới cho 1 lần rửa là:

 • A

  0,5-0,8 l/m2.

 • B

  0,8-1,0 l/m2.

 • C

   1,2-1,5 l/m2

 • D

  Không xác định