1

Để thực hiện công tác đo vẽ thành lập bản đồ địa chất công trình, cần phải có những giai đoạn công việc nào trong các phương án dưới đây:

 • A

  Lập đề cương và dự toán của phương án; công tác chuẩn bị;

   

 • B

  Công tác chuẩn bị; Công tác đo vẽ thực địa; Chỉnh lý tài liệu

   

 • C

  Công tác thực địa; chỉnh lý tài liệu, lập bản đồ và viết thuyết minh.

   

 • D

  Phương án a và c