1

Với năng lực chuyên chở là 25000 người/giờ/hướng thì tuyến đường sắt đô thị thuộc cấp kỹ thuật nào sau đây?

 • A

  Đường sắt đô thị chuyên chở khối lượng lớn

 • B

  Đường sắt đô thị chuyên chở khối lượng trung bình

 • C

  Các loại đường sắt đô thị khác

 • D

  Không thuộc cấp nào trong ba cấp kỹ thuật trên