1

Áp lực tự do nhỏ nhất trong mạng lưới cấp nước sinh hoạt khu dân cư tại điểm cấp nước vào nhà, tính từ mặt đất là:

 • A

  10m.

 • B

  Không nhỏ hơn 10m.

 • C

  Lớn hơn 18m.

 • D

  Không quy định.