1

Theo quy định của pháp luật về xây dựng, đối với các gói thầu sử dụng vốn nhà nước, trường hợp bên nhận thầu là liên danh các nhà thầu thì khi ký kết hợp đồng xây dựng với bên giao thầu những nhà thầu nào trong liên danh phải cử đại diện hợp pháp của mình để ký hợp đồng?

 • A

  Nhà thầu được liên danh các nhà thầu cử làm đại diện cho liên danh

 • B

  Tất cả các nhà thầu tham gia trong liên danh

 • C

  Phương án a hoặc b

 • D

  Bất kể nhà thầu nào trong liên danh theo yêu cầu của bên giao thầu