1

Đoạn mở rộng của đường hầm có lề dừng đỗ khẩn cấp được vuốt nối với đoạn không mở rộng như thế nào?

 • A

  Mở giật cấp 90°

 • B

  Mở rộng dần trên chiều dài đoạn chuyển tiếp 10m.

 • C

  Mở rộng dần trên đoạn chuyển tiếp 12m.

 • D

  Mở rộng dần trên đoạn chuyển tiếp 15m