1

Khoảng cách lề dừng đỗ khẩn cấp trong hầm đường bộ là bao nhiêu mét khi có hai hầm đơn chạy song song nhau.

 • A

  500m

 • B

  600m

 • C

   700m

 • D

   750m