1

Đối với những tuyến đường sắt điện khí hóa xây dựng mới chỉ sử dụng đầu máy điện thì độ dốc dọc tối đa áp dụng cho các cấp đường tương ứng của khổ đường 1000 mm: cấp 1, cấp 2, cấp 3 là:

 • A

  30 – 30 – 30 (‰)

 • B

  25 – 25 – 25 (‰)

 • C

  12 – 25 – 30 (‰)

 • D

  18 – 25 – 30 (‰)