1

Ống thông hơi phụ trên ống nhánh của mạng lưới thoát nước bên trong công trình có chức năng:

 • A

  Thông hơi.

 • B

   Điều áp.

 • C

  Thông hơi và điều áp.

 • D

  Thu gom nước thải.