1

Theo quy định của pháp luật về xây dựng, đối với các gói thầu sử dụng vốn nhà nước thì hợp đồng xây dựng được ký kết vào thời điểm nào?

 • A

  Sau khi hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu

 • B

  Sau khi hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu và kết thúc đàm phán hợp đồng

 • C

  Trước khi khởi công xây dựng công trình

 • D

  Cả 3 phương án a, b và c