1

Các bộ phận chính của hệ thống cấp nước trong công trình bao gồm:

 • A

  Đường ống dẫn nước vào nhà, bể chứa, trạm bơm.

 • B

  Đồng hồ đo nước, đường ống chính.

 • C

  Đường ống đứng, đường ống nhánh và các thiết bị dùng nước.

 • D

  Gồm cả 3 đáp án a, b, c.