1

Trường hợp nào khi xây dựng nhà ở riêng lẻ, hộ gia đình không được tự tổ chức thiết kế xây dựng?

 • A

  Nhà ở có tổng diện tích sàn xây dựng nhỏ hơn 250 m2

 • B

  Nhà ở có chiều cao dưới 3 tầng

 • C

  Nhà ở dưới 3 tầng nhưng có chiều cao trên 12 mét.

 • D

  Cả 3 trường hợp a, b và c