1

Để đo độ lún công trình cần sử dụng các máy thủy chuẩn có độ phóng đại không nhỏ hơn:

 • A

  40 lần

   

 • B

  24 lần

   

 • C

  16 lần

   

 • D

  20 lần