1

Hầm có chiều dài 1500m, cao độ điểm khống chế ở hai phía của hầm khác nhau. Hãy cho biết dạng trắc dọc của đường hầm như thế nào thì hợp lý?

 • A

  Một hướng dốc, nối cao độ của hai cửa.

 • B

   Hai hướng dốc, điểm đổi dốc nằm ở giữa hầm.

 • C

  Hai hướng dốc, điểm đổi dốc nằm lệch về phía cửa hầm cao hơn.

 • D

  Hai hướng dốc, có đoạn nằm ngang nằm giữa hai hướng dốc