1

Độ bằng phẳng mặt đường được đánh giá qua chỉ số độ gồ ghề quốc tế IRI (m/km). Với đường vận tốc thiết kế Vtk = 60 km/h, làm mới thì IRI yêu cầu phải là phương án nào trong số phương án sau?

 • A

  Chỉ số IRl yêu cầu ≤ 2,0

 • B

  Chỉ số IRI yêu cầu ≤ 2,2

 • C

  Chỉ số IRl yêu cầu ≤ 2,5

 • D

  Chỉ số IRI yêu cầu ≤ 4,0